หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.45 KB
3.สารบัญ ม.ต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66 KB
4.ส่วนนำ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.1 KB
5.โครงสร้างเวลาเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.13 KB
6.โครงสร้างหลักสูตร-ฉบับเอาจริง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.02 KB
7.หลักสูตรภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.5 KB
8.หลักสูตรคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.1 KB
9.หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.34 KB
10.หลักสูตรสังคม มัธยมศึกษาตอนต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.16 KB
11.หลักสูตรพละ มัธยมศึกษาตอนต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.95 KB
12.หลักสูตรศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286 KB
13.หลักสูตรการงานอาชีพ มัธยมศึกษาตอนต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.14 KB
14.หลักสูตรภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาตอนต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.33 KB
15.หลักสูตร-is-ม.ต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.22 KB
16.หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.9 KB
17.เกณฑ์การจบหลักสูตร ม.ต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.16 KB
รายวิชา การป้องกันการทุจริต รหัสวิชา ส
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.47 KB
หลักสูตรต้านทุจริตโรงเรียนบางขันวิทยา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.96 KB
แผนการสอนต้านทุจริต ม. 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.92 MB
แผนการสอนต้านทุจริต ม.3
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.43 MB
แผนการสอนต้านทุจริต ม.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.9 MB
แผนการสอนต้านทุจริต ม.5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.27 MB
แผนการสอนต้านทุจริต ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.66 MB
สื่อการสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.67 MB