สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

นางฟ้าโปรยดอกไม้

คำขวัญประจำโรงเรียน
คุณธรรมนำหน้า  พลานามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนวิชาการ  ประสานชุมชน

สีประจำโรงเรียน


เขียว  -   ขาว

เอกลักษณ์โรงเรียน“รักศิษย์ดั่งลูก  ผูกพันดั่งญาติ”

อัตลักษณ์โรงเรียน


“ลูกบางขันรักการออม”