ติดต่อเรา
โรงเรียนบางขันวิทยา
4 หมู่ที่ 15 ถนนบ่อล้อ - ลำทับ   ตำบลบ้านลำนาว  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 075371170
Facebook : https://www.facebook.com/Bangkhanwittaya-School-181194525650338


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :