ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,06:39  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรูเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,06:34  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำ นวณสำ หรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ชื่ออาจารย์ : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,06:32  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3
ชื่ออาจารย์ : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,06:06  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นรายวิชาคอมพิวเตอร์ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,06:03  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น เหรียญทองชนะเลิศ ม.ปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,06:00  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ระดับเหรียญทอง ม.ปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,05:56  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน โครงงานคอมพิวเตอร์เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1
ชื่ออาจารย์ : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,05:54  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..