ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ English is Fun!! " สอนอย่างไร ให้เด็กไทยไม่เบื่อ "
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,21:23  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมระบบออนไลน์ English Quiz 2022
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,21:20  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ชื่อผลงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบ TBA STYLE คุณธรรมสร้างคน ต้านทุจริต
ชื่ออาจารย์ : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,14:15  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวด bestpractice โรงเรียนสุจริต รับรางวัล ระดับคุณภาพดีมาก
ชื่ออาจารย์ : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,14:12  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค Next Normal
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,11:10  อ่าน 311 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 1: Next Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,00:10  อ่าน 700 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาระสังคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ ทองชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,21:24  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2557 รางวัลครู master teacher ของสามัญศึกษานครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ ทองชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,21:22  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2555 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ ทองชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,21:14  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2546 รางวัลครูต้นแบบ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ ทองชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,21:10  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..