ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค Next Normal
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,11:10  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 1: Next Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,00:10  อ่าน 371 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาระสังคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ ทองชัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,21:24  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2557 รางวัลครู master teacher ของสามัญศึกษานครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ ทองชัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,21:22  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2555 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ ทองชัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,21:14  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2546 รางวัลครูต้นแบบ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ ทองชัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,21:10  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบเกรดออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,16:50  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ผ่านตอบคำถามเรื่อง “Vocabulary“
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,11:37  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง “ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมและจรรยาบรรณ”
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2564,21:39  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนาซนีน พัชนี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2564,19:01  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..