ประกาศ/ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบางขันวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 65
ยื่นซองเสนอราคาเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบางขันวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง การเปิดให้เสนอราคาเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบางขันวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสด
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสด
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน)
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 64