ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.83 KB 4373
มัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.55 KB 4370
มัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.15 KB 4374
มัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.09 KB 4370
มัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 4367
มัธยมศึกษาปีที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 4377
รายชื่อติดปพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.74 KB 4376
อื่นๆ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์10 ก.ค.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.62 KB 3944
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบางขันวิทยา สังกัด สพม. เขต 12 Word Document ขนาดไฟล์ 34.95 KB 4430
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบางขันวิทยา สังกัด สพม. เขต 12 Word Document ขนาดไฟล์ 24.82 KB 4428