ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.83 KB 44299
มัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.55 KB 44253
มัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.15 KB 44316
มัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.09 KB 44241
มัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 44275
มัธยมศึกษาปีที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 44284
เอกสารวิชาการ
Best Practice สำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 8
รายชื่อ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.62 KB 38
รายชื่อ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.92 KB 43
รายชื่อ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.88 KB 48
รายชื่อ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.63 KB 41
รายชื่อ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.61 KB 62
รายชื่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.36 KB 45
รายชื่อติด ปพ.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.41 KB 42
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 39
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.96 KB 50
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.2 KB 34
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.06 KB 34
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.38 KB 35
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.39 KB 33
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.08 KB 35
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.65 KB 33
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.4 KB 36
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.07 KB 33
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.11 KB 39
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 3/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.67 KB 34
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.15 KB 41
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.77 KB 35
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.23 KB 35
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.61 KB 34
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.14 KB 36
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.01 KB 37
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 2/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.46 KB 34
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 2/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.16 KB 35
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 2/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 39
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.93 KB 36
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.09 KB 32
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.18 KB 36
รายชื่อ นักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.32 KB 36
รายชื่อ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.2 KB 36
รายชื่อนักเรียนชั้นม. 4/6ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.39 KB 40
รายชื่อนักเรียนชั้นม. 4/5ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.53 KB 40
รายชื่อนักเรียนชั้นม. 4/4ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.19 KB 38
รายชื่อนักเรียนชั้นม. 4/3ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.33 KB 40
รายชื่อนักเรียนชั้นม. 4/2ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.41 KB 42
รายชื่อนักเรียนชั้นม. 4/1ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.75 KB 37
รายชื่อนักเรียนชั้นม. 1/8 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.74 KB 37
รายชื่อนักเรียนชั้นม. 1/7 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.19 KB 38
รายชื่อนักเรียนชั้นม. 1/6 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.63 KB 41
รายชื่อนักเรียนชั้นม. 1/5 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.28 KB 37
รายชื่อนักเรียนชั้นม. 1/4 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.4 KB 42
รายชื่อนักเรียนชั้นม. 1/3 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.44 KB 39
รายชื่อนักเรียนชั้นม. 1/2 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.17 KB 39
รายชื่อนักเรียนชั้นม. 1/1 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.43 KB 37
เครื่องมือประเมิน-สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.8 KB 98
เครื่องมือประเมิน-สมรรถนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.4 KB 97
รายชื่อ ม.4 ปรับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.29 KB 103
รายชื่อ ม.1 ปรับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.64 KB 103
ตารางแสดงการมาเรียนของนักเรียน ชั้นม.๔ (ปรับใหมวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 101
รายชื่อติด ปพ.2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 750.27 KB 112
รายชื่อติด ปพ.2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 119.7 KB 106
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.6ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.32 KB 107
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.5ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.79 KB 111
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.19 KB 115
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.83 KB 109
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.2ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.6 KB 113
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.49 KB 116
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 247.96 KB 109
ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 43.32 KB 121
ปะหน้าใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 44.68 KB 112
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 955.46 KB 124
บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) Word Document ขนาดไฟล์ 91.54 KB 114
รายชื่อนักเรียน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.34 KB 109
รายชื่อนักเรียน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.25 KB 119
รายชื่อนักเรียน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.46 KB 114
รายชื่อนักเรียน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.08 KB 107
รายชื่อนักเรียน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.45 KB 113
รายชื่อนักเรียน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.86 KB 112
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 109
บันทึกข้อความ-แจ้งผลการสอบแก้ตัว-ครั้งที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 22.78 KB 109
แบบส่งปพ.5 และสรุปผลการเรียน รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 45.71 KB 119
แบบบันทึกการส่ง ปพ 5 รายกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 21.13 KB 112
แบบขออนุมัติผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 24.46 KB 111
บันทึกข้อความ-แจ้งผลการสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 22.41 KB 107
รายชื่อติดปพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.74 KB 44230
เอกสารงานบุคคล
บัญชีรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางขันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช Word Document ขนาดไฟล์ 24.31 KB 40
องค์ประกอบ และตัวอย่าง ของแผนฯตามหลักปรัช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 107
ว 3มฐ.ตำแหน่งและวิทยฐานะ ครู64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 110
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ทุกสังกัด) Word Document ขนาดไฟล์ 21.66 KB 110
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (ทุกสังกัด) Word Document ขนาดไฟล์ 21.41 KB 111
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 114
คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 107
รายชื่อครู64 Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 2912
เอกสารกิจการนักเรียน
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบางขันวิทยา สังกัด สพม. เขต 12 Word Document ขนาดไฟล์ 34.95 KB 44276
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบางขันวิทยา สังกัด สพม. เขต 12 Word Document ขนาดไฟล์ 24.82 KB 44263
เอกสารบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มตรวจสอบพัสดุ2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.86 KB 100
ขั้นตอนการใช้งานระบบ “พาน้องกลับมาเรียน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 96
แบบรายงานการเฝ้าระวังวันวาเลนไทน์2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.39 KB 96
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์10 ก.ค.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.62 KB 43779
งานประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มการรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 98
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ Word Document ขนาดไฟล์ 33.35 KB 98
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 31.03 KB 97
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 135.05 KB 99
งานงบประมาณ
ใบเสนอราคาอาจใช้ตามแบบของร้านที่เสนอมาก็ได้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 95
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.89 KB 97
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการ Word Document ขนาดไฟล์ 51.02 KB 98
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.36 KB 95
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.5 KB 98
อื่นๆ
เบอร์โทรติดต่อ6/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.87 KB 38152
เบอร์โทรติดต่อ6/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.2 KB 38154
เบอร์โทรติดต่อ6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.2 KB 38147
เบอร์โทรติดต่อ6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.21 KB 38156
เบอร์โทรติดต่อ5/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.65 KB 38157
เบอร์โทรติดต่อ5/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.82 KB 38179
เบอร์โทรติดต่อ5/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.71 KB 38157
เบอร์โทรติดต่อ5/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.98 KB 38151
เบอร์โทรติดต่อ5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.81 KB 38162
เบอร์โทรติดต่อ4/6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.26 KB 38151
เบอร์โทรติดต่อ4/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.18 KB 38150
เบอร์โทรติดต่อ4/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.28 KB 38151
เบอร์โทรติดต่อ4/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.9 KB 38158
เบอร์โทรติดต่อ4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.06 KB 38148
เบอร์โทรติดต่อ4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.79 KB 38148
เบอร์โทรติดต่อ3/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.45 KB 38148
เบอร์โทรติดต่อ3/6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59 KB 38153
เบอร์โทรติดต่อ3/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.16 KB 38157
เบอร์โทรติดต่อ3/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.04 KB 38149
เบอร์โทรติดต่อ3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.67 KB 38152
เบอร์โทรติดต่อ3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.93 KB 38154
เบอร์โทรติดต่อ3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 38156
เบอร์โทรติดต่อ2/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.92 KB 38156
เบอร์โทรติดต่อ2/6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.94 KB 38150
เบอร์โทรติดต่อ2/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.12 KB 38149
เบอร์โทรติดต่อ2/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.05 KB 38152
เบอร์โทรติดต่อ2/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.57 KB 38147
เบอร์โทรติดต่อ2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.57 KB 38148
เบอร์โทรติดต่อ2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.76 KB 38150
เบอร์โทรติดต่อ1/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.27 KB 38155
เบอร์โทรติดต่อ1/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.09 KB 38150
เบอร์โทรติดต่อ1/6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.99 KB 38147
เบอร์โทรติดต่อ1/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.58 KB 38154
เบอร์โทรติดต่อ1/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.01 KB 38155
เบอร์โทรติดต่อ1/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.98 KB 38156
เบอร์โทรติดต่อ1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.76 KB 38157
เบอร์โทรติดต่อ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.66 KB 38163