ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำ หรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 66
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง การเปิดให้เช่าเพื่อจำหน่ายอาหารในการแข่งกรีฑาสี โรงเรียนบางขันวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 64