ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารวิชาการ
คำสั่งโรงเรียนบางขันวิทยา ที่ ๓๒๐ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2565,08:55   อ่าน 207 ครั้ง