ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารวิชาการ
๕-๙ ก.ค. ๖๔ -ผู้บริหารนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ -จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามปกติ - ส่งปพ. ๕ ครั้งที่ ๑ - ครูผู้สอนส่ง MOU ต่อผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,05:05   อ่าน 113 ครั้ง