ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ฉบับที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบางขันวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2564,16:51   อ่าน 90 ครั้ง