ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง การขยายเวลาการจัดเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CVID-19) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2564,20:07   อ่าน 10 ครั้ง