ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง การขยายเวลาการจัดเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CVID-19) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,19:17   อ่าน 32 ครั้ง