ภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบางขันวิทยา ต้อนรับคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางขันวิทยา
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,20:17   อ่าน 11 ครั้ง