ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 พิธีลงนามความร่วมมือ MOA กับ มทร.ศรีวิชัย
พิธีลงนามความร่วมมือ MOA กับ มทร.ศรีวิชัย
วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
นายสุรินทร์ ไชยศร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วยนายกิตติชัย ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันวิทยา และรองผู้อำนวยการร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ( Memorandum of Agreement: MOA) ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนบางขันวิทยา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการสอน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,21:50   อ่าน 10 ครั้ง