ภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 โรงเรียนบางขันวิทยาจัดกิจกรรมออกปากเก็บข้าวย้อนยุค
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 8.30น
โรงเรียนบางขันวิทยา ได้รับเกียรติจาก ดร.วิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการ สพม.นครศรีธรรมราช ประธานพิธี ,ผู้อำนวยการพรทิพย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ และนางจิรา ชูช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเปิดกิจกรรม “ออกปากเก็บข้าวแบบย้อนยุค” ตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ พื้นที่โครงการอารยเกษตรฯ โรงเรียนบางขันวิทยาโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนและครูโรงเรียนบางขันวิทยา จนทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2565,22:07   อ่าน 15 ครั้ง