ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 โรงเรียนบางขันวิทยา โดยนายกิตติชัย ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
โรงเรียนบางขันวิทยา โดยนายกิตติชัย ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
จาก นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายนิยม คำแหง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายปรีชา แร่ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
นายสถิตย์ รัตนบุรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,06:27   อ่าน 18 ครั้ง