ภาพกิจกรรม
ประกาศผลการแข่งขันประกวดวาดภาพออนไลน์ ‘64 ในหัวข้อ “วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม ”
ประกาศผลการแข่งขันประกวดวาดภาพออนไลน์ ‘64 ในหัวข้อ “วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม ”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.กนิษฐนาฐ โพธิ์ปลอด ม.1/8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.ภัคจิรา มากหนู ม.2/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.วีรัชยา สุดชู ม.2/1
รางวัลชมเชย ด.ญ.สิรินทิพย์ เขียวเข็ม ม.1/7
รางวัลชมเชย ด.ญ.อิงฟ้า ดีทองอ่อน ม.2/1
รางวัลชมเชย ด.ญ.พรนภา เขียวเข็ม ม.3/3
รางวัลชมเชย ด.ช.พงศกร ทองเทพ ม.1/4
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ น.ส.จิรพรรณ กาญจนสุวรรณ ม.4/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.พรปวีณ์ หีบเพ็ชร ม.6/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายกฤษฎา สุขใส ม.5/5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.รมย์นลิน คงสีจันทร์ ม.5/1
รางวัลชมเชย นายสราวุฒิ สุขสุภาพ ม.4/3
รางวัลชมเชย น.ส.คณิฐาพร สมเกา ม.6/3
รางวัลชมเชย น.ส.ธนาภรณ์ จันทร์คง ม.6/3
รางวัลชมเชย น.ส.พรรณภา จันทร์แก้ว ม.6/4
รางวัลชมเชย น.ส.ธวัลรัตน์ อยู่ดวง ม.4/2
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,06:17   อ่าน 14 ครั้ง