ภาพกิจกรรม
22-23 พฤศจิกายน 2564นำเสนอ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของ สพม.นครศรีธรรมราช
นำเสนอ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของ สพม.นครศรีธรรมราช กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จำนวน 4 เป้าหมาย 34 ตัวชี้วัด (22-23 พ.ย.64 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,06:40   อ่าน 5 ครั้ง