ภาพกิจกรรม
15 พฤศจิกายน 2564 อำนวยการกิตติชัย ไชยศร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ผ่านระบบ Google Meet
15 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการกิตติชัย ไชยศร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ผ่านระบบ Google Meet
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,05:54   อ่าน 6 ครั้ง