ภาพกิจกรรม
ผอ.กิตติชัย เข้าร่วมประชุมพิจารณากลยุทธ์ ตัวชี้วัด เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมพิจารณากลยุทธ์ ตัวชี้วัด เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,15:08   อ่าน 15 ครั้ง